Naše škola získala dotace na projekt s názvem "Personální podpora a vzdělávání pro ZŠ Křtiny.