Vážení rodiče,

 

Rádi bychom vás pozvali na informační schůzku týkající se průběhu projektu Comenius, zejména pak výjezdu vašich dětí do Holandska.

 

Informační schůzka se uskuteční dne 31. 3. 2015 v 15.30 v učebně 9.tř.  

 

Seznámíme vás s prezentací, kterou připravili naši holandští kolegové. Jsou tam místa, která nám plánují během návštěvy Holandska ukázat.

 

Pobyt bude probíhat v termínu od 22. května do 1. června 2015.

 

K tomu, aby vaše dítě mohlo bez problémů vycestovat, potřebuje buď občanský průkaz nebo cestovní pas.

 

Po tuto dobu budou žáci ubytováni v hostitelských rodinách. Mají možnost být ubytováni po dvojicích nebo samostatně.

 

Z projektu bude hrazeno cestovné, cestovní pojištění, veškeré cesty po Holandsku a všechny vstupy do památek a atrakcí.

 

Hostitelské rodiny se zavázaly poskytovat našim žákům stravu (snídani, oběd, večeři).

 

Naši žáci tedy s cestovným nebudou mít žádné výdaje, pouze doporučujeme, aby si vzali kapesné (max. 40 euro).

 

Pokud má vaše dítě zvláštní stravovací nároky nebo zdravotní omezení (zdravotní dieta, intolerance některých druhů potravin, alergie, léky atd.), napište, prosím, tyto informace na návratku, ať o nich můžeme informovat hostitelskou rodinu.

 

Týden před plánovaným výjezdem žáci doloží potvrzení o bezinfekčnosti (škola zašle návratku).

Protože se jedná o školní akci, platí pro žáky dodržování školního řádu. Žáci se rovněž zavazují dodržovat pravidla bezpečnosti ve všech dopravních prostředcích, stejně tak jako ve všech ostatních prostorách, kde se budou nacházet.

 

Žáci mají striktní zákaz kouření, konzumace alkoholu a požívání omamných látek během celého pobytu. V případě, že dojde k závažnému porušení kázně, zajistí rodič odvoz žáka na vlastní náklady. 

---------------------------------------------------Návratka-------------------------------------------------- 

Jméno žáka: _______________________________________________________________

 

Souhlasím s výjezdem mého dítěte do Holandska v termínu 22. 5. – 1. 6. 2015 

Souhlasím s pravidly bezpečnosti, která mají žáci dodržovat.  

V případě závažného porušení řádu souhlasím se zajištěním odvozu žáka ze školní akce na vlastní náklady. 

Podpis zákonného zástupce

 

___________________________________________________________________________

 

Zdravotní omezení:

 

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

Dotazy: ______________________________________________________________________________________________________________________________________________________