Informace o dětech pro zákonné zástupce

 

Jsou podávány denně u vedoucí učitelky nebo dalších vyučujících.

 

Lze využít také konzultačních hodin, rozpis bude k dispozici na nástěnce v šatnách, v případě zájmu zapíšete své jméno k požadovanému datu a času.

Také je možné si operativně domluvit schůzku dle potřeby.

 

Třídní schůzky pořádáme většinou 1x do roka, termín bude s předstihem zveřejněn.

 

Každé dítě má své portfolio, které obsahuje pracovní listy rozvíjející různé stránky jeho osobnosti. Toto portfolio je v případě zájmu k nahlédnutí u třídních učitelek.