Dokumenty a formuláře

 

 

 

 

  • Omluvný list MŠ.pdf  omlouvání absence dětí formou omluvenek je nutné pouze pro děti, kterých se týká povinná předškolní docházka (budoucí školáci) a je nutné ji odevzdat ihned po ukončení absence třídním učitelkám

 

Uvolnění místa během školního roku

Pokud dojde k uvolnění místa v mateřské škole během školního roku, bude k předškolnímu vzdělávání přijato dítě bydlící ve školském spádovém obvodu pro předškolní vzdělávání (pouze obec Křtiny, viz vyhláška městysu Křtiny 4/2005, dodatek č. 1) a pro školní rok 2022/2023 také obec Habrůvka (Určení KrJ JMK), dle data narození s předností dříve narozeného dítěte. Při shodnosti data narození rozhoduje abecední pořadí příjmení a dále pak jména.