Základní škola a Mateřská škola Křtiny > Školní jídelna > Informace ohledně zapomenutí či ztrátě čipu

Pokud strávník zapomene některý den čip, je povinen o velké přestávce (9.40 - 10.00 hodin) zajít do kanceláře vedoucí školní jídelny, kde mu bude vydána stravenka na daný den. Na základě této stravenky mu bude vydán oběd. Pokud strávník čip ztratí, je povinen tuto skutečnost ihned nahlásit vedoucí školní jídelny paní Kretzové a zakoupit si čip nový. Pokud by se ztracený čip našel, odevzdá ho vedoucí školní jídelny a finanční částka mu bude vrácena.