Základní škola a Mateřská škola Křtiny > Informace o škole > Vytváření webu ZŠ a MŠ Křtiny

Informace z vytváření webu ZŠ a MŠ Křtiny

Nová prezentace Základní školy a Mateřské školy ve Křtinách byla započata na podnět pana ředitele Petra Lukáše v srpnu 2013 a první verze byla připravena pro začátek školního roku v září 2013. Nešlo však pouze o vytvoření pouze statické prezentace, ale naopak aktivního portálu, do kterého mají možnost všichni učitelé průběžně a snadno vkládat elektronickou přípravu výuku, soubory, videa, a fotografie z akcí. Po počátečním průzkumu nabízených komerčních řešení jsme se rozhodli pro využití programů postavených na otevřených řešeních (open source). Výhodou je především velká flexibilita možnosti upravování systému (můžeme si doprogramovat funkčnost, kterou postrádáme), nevýhodou pak větší počáteční nároky na spuštění (je potřeba nastudovat vybraný systém, chybí profesionální design stránky...). Na této stránce jsou dokumentovány jednotlivé kroky, které jsme již provedli, případně se na ně chystáme s vírou, že mohou někomu dalšímu pomoci při podobné cestě.

Doplnit:

 • CMS Concrete5, Arvixe hosting
 • Mail pro učitele, poštovní klienti, webové poštovní rozhraní, přeposílání mailů
 • Aktualizace Concrete5 + související kroky
 • Použité dodatečné moduly (Addons)
 • Základní typy šablon stránek + využití zásobníku elementů (stacks)
 • Lokalizace na češtinu
 • Nastavení práv pro jednotlivé uživatele
 • Systém zobrazování fotografií a elektronických příprav výuky
 • Příprava manuálů a školení pro učitele
 • Systém aktualit
 • Automatické upozorňování na aktuality
 • Monitorování využití stránek (Google Analytics, Audience -> Visitors flow, Behaviour->Site content->All pages)

Budoucí plány:

 • Design stránek  
 • Kalendář akcí
 • Vyhledávání na stránkách
 • Přidat podporu SSL přístupu
 • Mail formulář pro kontaktování zástupců školy
 • Automatizace rozesílání informací o aktualitě na mailovou adresu

Proces přípravy stránek tříd na nový školní rok

 

 • Vytvoření Stránky Záloha_stranky_trid_2014 (budou zde umisteny stranky trid i materske skoly)
 • Move daná stranka tridy beneth Zaloha (přesune včetně podstránek)
 • Najet na přesunutou stranku tridy
  • Move/Copy - Copy beneth Stránky tříd -> Copy page (zkopíruje zpět pouze úvodní stránku)
  • Přidat na úvodní stránku v záloze informaci o tom, že se nejedná o aktuální verzi stránky (lze využít Copy to Clipboard pro dany block)
  • zmenit nazev stranky v zaloze pridanim suffixu _zaloha2014 (Properties v Full sitemap)
 • Aktualizovat odkazy pro jednotlivé třídy na Stránce tříd
 • Odebrat práva pro editaci a mazání stránek v záloze
 • Záloha Mateřské školy obdobně