Program Ekoškola je mezinárodní vzdělávací program, jehož hlavním cílem je, aby žáci snižovali ekologický dopad školy a svého jednání na životní prostředí a zlepšili prostředí ve škole a jejím okolí.

 Postup práce Ekoškoly je určen 7 kroky:

 - sestavením Ekotýmu, analýzou a plánem činností, monitorováním a vyhodnocováním, environmentální výchovou ve výuce, informováním, spoluprací a vytvořením ekokodexu. 
Učitel žáky provází na jejich cestě 7 kroky, pomáhá jim. Měl by být však spíše průvodcem. Žáci mají v programu hlavní roli. 

Dne 14. 4. 2016 proběhl na naší škole audit k plnění programu Ekoškola. Tento audit byl pro naši školu úspěšný a mezinárodní titul "Ekoškola" jsme získali. Zástupci naší školy se zúčastnili 15. 6. 2016 v Praze v prostorách senátu ČR slavnostního předání zelené vlajky Ekoškoly.

V únoru 2018 nás čekal další audit Ekoškoly, od kterého jsme očekávali prodloužení titulu Ekoškoly a udržení vlajky na další dva roky. Audit proběhl 21. února a  byl pro nás úspěšný. Titul Ekoškoly jsme obhájili.

Naše škola obhájila titul na období:  2019 – 2021.

Dveře našeho Ekotýmu jsou stále otevřené dalším zájemcům nebo nápadům, které by byly pro správnou věc.

MĚSÍC ZÁŘÍ

7. září se poprvé v tomto školním roce sešli ekotýmáci naší školy, jsou to žáci osmých tříd, kteří si vybrali volitelný předmět " EKOLOGICKÝ SEMINÁŘ"  jehož náplní je nejenom práce Ekoškoly. Dalšími členy širšího Ekotýmu školy jsou i ostatní  žáci školy, kteří pomáhají nárazově při Dnech činu aj. Součástí Ekotýmu  jsou i učitelé, provozní zaměstnanci a občané Křtin.

Na první schůzce jsme hodnotili práci za uplynulý školní rok 2020/2021, který byl velmi zkrácený koronavirovou situací spojenou s distanční výukou. Zjistili jsme však, že některé cíle se nám splnit podařily – jako byl sběr papíru, úklid v okolí školy, práce třídních energetiků, zlepšení v třídění odpadů, doprava dětí so školy. Co jsme nezrealizovali, byly ekopobyty dětí 1. stupně, projektový den „Den Země“ a monitorování a vyhodnocování v oblasti „DOPRAVY“, na kterou jsme se minulý školní rok rozhodli zaměřit.  Tyto cíle, které jsme splnit nestihli, jsme si přesunuli na letošní školní rok. Přibyly i nové a myslíme, že ani ty nejsou těmi posledními, kterými bychom se mohli zasloužit o zlepšení našeho jednání týkajícího se prostředí ve škole. Rozhodli jsme se pokračovat v rozjetých oblastech – ODPADY, ENERGIE, PROSTŘEDÍ, DOPRAVY. 

O okolí naší školy se letos budou starat všichni žáci naší školy, a to postupně. Máme 10 školních měsíců, ale 11 tříd, které se vystřídají v úklidu, takže některé třídy budou uklízet společně. Rozpis žáci najdou na naší ekonástěnce a webových stránkách školy. Úklid bude probíhat v třídnických hodinách.

Akce měsíce září:

  • členové školního Ekotýmu navštívili třídy na 1. stupni, kde provedli osvětu v oblasti týkající se správného třídění odpadu.

Třídění odpadu 2021.JPG

  • 11. – 18. 9. – sběr starého papíru
  • 22. 9.  – Den činu
    Den bez aut
    monitoring Ekotýmu: Každý, kdo v tento den nebyl přivezen do školy autem, dostal od ekotýmáků nálepku s přeškrtnutým autem, a tak bylo ihned patrné, kdo se dostavil do školy ekologickým způsobem. 

DSC00049.JPG DSC00125.JPG 

  • 22. 9. Oranžový den – den v oranžových barvách - připomenutí nástupu podzimu.

IMG_20210922_094659 - kopie.jpg