Naše škola je v rámci EVVO zapojena do sběru následujících druhotných surovin.
PAPÍR - 4x ročně
BATERIE - průběžně ve třídách nebo u pana školníka
CARTRIDGE DO KOPÍREK A TISKÁREN - průběžně u třídních učitelů
POUŽITÝ KUCHYŇSKÝ OLEJ - průběžně u pana školníka
KAŠTANY - 1x ročně (na podzim)

V loňském školním roce jsme se zapojili do sběru použitého kuchyňského oleje. Tato odpadní látka může ucpat nejen odpad u vás doma, ale i kanalizaci v celé obci, a způsobit tak velké problémy. Proto jsme se rozhodli připojit se k dalším školám i jiným organizacím, které sběrem použitého oleje přispívají k tomu, že se z odpadu stává druhotná surovina. Aby si děti dokázaly lépe představit, co ztuhlý tuk může způsobit, ukázala jim paní zástupkyně zajímavý simulační pokus.
IMG_20180323_105945.jpg