Dne 22. září 2021 vyhlásil Ekotým „Dnem činu“, který byl zaměřen na tři oblasti, z nichž první se týkala připomenutí ekologické kampaně „Evropského dne bez aut“, který iniciovala Evropská komise v roce 2000 a od té doby patří k významným dnům Evropy v ochraně životního prostředí. Tomuto dni předcházela výzva pro rodiče, kteří vozí svoje děti autem až ke škole a oslovovala je prosbou o ekologicky šetrnou, bezpečnou cestu do školy jejich dětí. Šlo o využití možnosti parkování auta pod kopcem a následnou chůzi pěšky do školy po chodníku (150 metrů). Vzhledem k tomu, že je naše škola  zapojena do programu EKOŠKOLA a v minulých letech jsme se aktivně věnovali oblasti DOPRAVY, očekávali jsme dobré výsledky – ekologické zlepšení. Naše očekávání se však nenaplnilo. Počet dětí, které rodiče přivezou až ke škole, vzrostl. Doufejme, že na vině je koronavirová krize a brzy se nám podaří vrátit k číslům z předminulého školního roku.

A jak tento den dopadl ve srovnání s předcházejícími lety?

Školní rok 2017/2018 bylo přivezeno autem do školy 47 žáků.
Školní rok 2018/2019 to bylo 24 žáků.
Školní rok 2019/2020 – přijelo do školy autem pouhých 7 žáků.
Školní rok 2021/2022 rodiče přivezli do školy autem 19 žáků.

Doufáme, že to jednou zvládneme všichni, tak jak to zvládali naši rodiče.