PROGRAM EKOŠKOLA

Program Ekoškola je mezinárodní vzdělávací program, jehož hlavním cílem je, aby žáci snižovali ekologický dopad školy a svého jednání na životní prostředí a zlepšili prostředí ve škole a jejím okolí.

Postup práce Ekoškoly je určen 7 kroky:

- sestavením Ekotýmu, analýzou a plánem činností, monitorováním a vyhodnocováním, environmentální výchovou ve výuce, informováním, spoluprací a vytvořením ekokodexu. Učitel žáky provází na jejich cestě 7 kroky, pomáhá jim. Měl by být však spíše průvodcem. Žáci mají v programu hlavní roli. 

 AUDITY EKOŠKOLY

 V dubnu 2016 proběhl na naší škole první audit k plnění programu Ekoškola. Tento audit byl úspěšný a mezinárodní titul "Ekoškola" jsme získali. 

V únoru 2018 nás čekal další audit Ekoškoly, od kterého jsme očekávali prodloužení titulu Ekoškoly a udržení vlajky na další dva roky. I tento audit  byl pro nás úspěšný. Titul Ekoškoly jsme obhájili na období 2019 - 2021.

 V dubnu 2022, po koronavirovém období distanční výuky, následoval další audit Ekoškoly. Byli jsme moc rádi, že se nám po tomto nelehkém čase opět podařilo obhájit titul Ekoškoly a to na období 2022 - 2025.

 Dveře našeho Ekotýmu jsou stále otevřené dalším zájemcům nebo nápadům, které by byly pro správnou věc.

PROGRAM EKOŠKOLA

Program Ekoškola je mezinárodní vzdělávací program, jehož hlavním cílem je, aby žáci snižovali ekologický dopad školy a svého jednání na životní prostředí a zlepšili prostředí ve škole a jejím okolí.

 Postup práce Ekoškoly je určen 7 kroky:

- sestavením Ekotýmu, analýzou a plánem činností, monitorováním a vyhodnocováním, environmentální výchovou ve výuce, informováním, spoluprací a vytvořením ekokodexu. Učitel žáky provází na jejich cestě 7 kroky, pomáhá jim. Měl by být však spíše průvodcem. Žáci mají v programu hlavní roli. 

 AUDITY EKOŠKOLY

 V dubnu 2016 proběhl na naší škole první audit k plnění programu Ekoškola. Tento audit byl úspěšný a mezinárodní titul "Ekoškola" jsme získali. 

 V únoru 2018 nás čekal další audit Ekoškoly, od kterého jsme očekávali prodloužení titulu Ekoškoly a udržení vlajky na další dva roky. I tento audit  byl pro nás úspěšný. Titul Ekoškoly jsme obhájili na období 2019 - 2021.

 V dubnu 2022, po koronavirovém období distanční výuky, následoval další audit Ekoškoly. Byli jsme moc rádi, že se nám po tomto nelehkém čase opět podařilo obhájit titul Ekoškoly a to na období 2022 - 2025.

 Dveře našeho Ekotýmu jsou stále otevřené dalším zájemcům nebo nápadům, které by byly pro správnou věc.

 ZÁŘÍ

 Na začátku září se sešli zájemci z řad dětí, kteří se rozhodli stát se členy školního Ekotýmu na první schůzce. Nejdříve jsme se ohlédli za uplynulým obdobím programu Ekoškoly a stanovili jsme si cíle do nového školního roku. Vytyčili jsme si, v čem budeme  pokračovat a co nového by se dalo na naší škole ještě udělat pro udržitelný rozvoj. Rozhodli jsme se pokračovat v rozjetých oblastech – ODPADY, ENERGIE, PROSTŘEDÍ, DOPRAVY.

 Dalšími členy širšího Ekotýmu školy jsou i ostatní  žáci školy, kteří pomáhají nárazově při Dnech činu aj. Součástí Ekotýmu  jsou i učitelé, provozní zaměstnanci a občané Křtin.

 O okolí naší školy se letos budou starat všichni žáci naší školy, a to postupně. Rozpis úklidu školy na jednotlivé měsíce  najdou  žácin a naší ekonástěnce a webových stránkách školy. Úklid bude probíhat v třídnických hodinách.

 Členové školního Ekotýmu navštívili třídy na 1. stupni, kde provedli osvětu v oblasti týkající se správného třídění odpadu.

DSC00669.JPG

 11. – 20. 9. proběhl první letošní sběr starého papíru.

 22. 9.  Den činu - Den bez aut. Každý, kdo v tento den nebyl přivezen do školy autem, dostal od ekotýmáků nálepku s přeškrtnutým autem, a tak bylo ihned patrné, kdo se dostavil do školy ekologicky šetrným způsobem. 

DSC00676.JPG

DSC00685.JPG

DSC00679.JPG

22. 9. Oranžový den – den v oranžových barvách - připomenutí nástupu podzimu.

DSC00686.JPG

ŘÍJEN

 Ekotýmáci se scházeli i druhý podzimní měsíc. Určili si role v Ekotýmu a vyhodnotili cíle, které si dali na měsíc září a stanovili nové. Nezapomněli jsme na monitoring třídění odpadu a úklidu šaten. Ukončila se i ekoakce "Oblékáme hada hadu" zaměřená na šetrnou dopravu dětí do školy.

 Vyhodnocení podzimních EKOAKCÍ pořádaných Ekotýmem školy

 Dne 22. září proběhla na naší škole  EKOAKCE zaměřená na šetrnou dopravu dětí do školy – a to „DEN BEZ AUT“,  které předcházela výzva pro rodiče a děti s prosbou o umožnění ekologicky bezpečné cesty do školy. 

A jak to dopadlo? Měli jsme opravdu velikou radost, protože naši výzvu vyslyšelo hodně dětí a ke škole autem nepřijelo tentokrát žádné dítě. Byli jsme s ekotýmáky opravdu velmi mile překvapeni. Pro srovnání - minulý rok to bylo 7 dětí a předminulý dokonce 19 dětí autem až ke škole. Zažíváme úspěch a radujeme se z něho.

 Děkujeme a vydržme, víme, že to dokážeme i nadále!!!

Tato akce odstartovala dopravní ekoakci na dalších 9 dní pro 1. stupeň „OBLÉKÁME HADA EDU“, kdy se děti pokusily navázat na úspěšný „Den bez aut“. Jaké byly výsledky této EKOAKCE?

 

1. třída

2. třída

3. třída

4. třída

5. třída

procento dětí třídy, které hada

obléklo šetrnou dopravou do školy

 

81,32%

 

94,97%

 

98,11%

 

2. místo

 

96,39%

 

3. místo

 

98,20%

 

1. místo

 

 Stále máme ještě jisté rezervy. Doufáme tedy, že to jednou zvládneme všichni tak,  jak to zvládali naši rodiče -  a to cestu do školy ne autem.

 16.10 – 23. 10.  proběhl sběr kaštanů.

 LISTOPAD

 V měsíci listopadu proběhl další sběr starého papíru.

 Monitorovali a vyhodnocovali jsme třídění odpadu a pořádek v šatnách.

Od 30. října do 3. listopadu proběhla na naší škole ekoakce „Otoč knihu“, která byla založena na možnosti donést do školy knihy, které jsou zachovalé a umožňující další zážitek ze čtení pro ostatní.

Vybralo se na 100 knih, které našly brzy nové majitele v podobě žáků naší školy. Všichni žáci měli totiž možnost si přijít donesené knihy prohlédnout a odnést si tu, která je zaujala.

Děkujeme všem, kteří se do této akce zapojili.

DSC00759.JPG

 V měsíci listopadu uklízela okolí školy 7. A třída.

PROSINEC

V měsíci prosinci jsme se sešli s žákovským ekotýmem, abychom vyhodnotili měsíce září až prosinec. Zjistili jsme, že máme stále rezervy v oblasti odpady a v oblasti dopravy. Naopak se musíme pochválit v pokroku v pořádku v šatnách, ale ne ve třídách, takže i tady máme se nad čím zamýšlet a s něčím pohnout k lepšímu.

V měsíci listopadu uklízela okolí školy 7. B třída.

LEDEN

 V měsíci lednu proběhl bílý den jako připomenutí vlády zimních měsíců.

DSC00777.JPG

31. ledna jsme uskutečnili ekoakci „Otoč plyšáka“, která navazovala na úspěšnou ekoakci „Otoč knihu“. Děti 1. stupně si měly možnost ve škole vzájemně vyměnit svoje plyšáky.

V měsíci lednu uklízela 6.A a 6.B třída.

DSC00791.JPG

 ÚKOLY NA MĚSÍCE ÚNOR - ČERVEN  2024

 

Pokračování ve správném třídění odpadů

Kontrola a vyhodnocení třídění odpadů

Užívání šmíráků, kopírování oboustranně

Úklid prostor v okolí školy jednotlivými třídami

Monitorování pořádku v šatnách

Monitorování dopravy do školy

Průzkum mezi žáky v oblasti dopravy

Den vody, Den Země

Sběr vybitých baterií

Účelné svícení

Účelné používání žaluzií

Účelné topení

Schůzky žákovského Ekotýmu

Monitorování práce třídních energetiků

Obnova a aktualizace nástěnky Ekoškoly

Vložit na webové stránky naší školy další informace o projektu Ekoškola

 

V měsíci květnu proběhla ekoakce „OBLÉKÁME HADA EDU“ pro děti 1. stupně, kdy se děti pokusily navázat na úspěšný start školního roku. Monitorovali jsme postupně 8 dní. Jaké byly výsledky této dopravní EKOAKCE?

 

 

1. třída

2. třída

3. třída

4. třída

5. třída

procento dětí třídy, které přijelo do školy autem

 

26,99%

 

0,19%

 

0,01%

 

1. místo

 

0,12%

 

3. místo

 

0,03%

 

2. místo