Základní škola a Mateřská škola Křtiny > Záloha Školní družina 2023/2024

základní dokumenty:

Školní vzdělávací program ŠD 

Vnitřní řád ŠD

Omluvenka ze Školní družiny 

 

  V pondělí 25. 3. 2024 – z provozních důvodů provoz ŠD pouze do 15.00 hodin

 

 

20231010_144621.jpg

 Drakiáda 10.10.2023

 20231012_134309.jpg

 Šikovní kluci ze 4.A   13.10.2023

 

Provoz školní družiny:

Ranní družina je v provozu pondělí až pátek: od 6:30 do 7:30 hodin

Odpolední družina je v provozu pondělí až pátek: od 11:40 do 17:00 hodin

ŠD má 3 oddělení pro žáky 1.- 5. tříd

Cena za ŠD je 150,- Kč na měsíc

 

Vyzvedávání a uvolňování dětí

Provoz školní družiny je od 6:30 do 17:00 hodin. V případě pravidelné i nepravidelné docházky do ranní družiny je nutno žáka přivést nejpozději v 7:20 hodin. Po tomto čase již žák musí počkat před školou na její otevření (v  7:30 hodin).

Odchod ze ŠD je možný do 14:00 hodin, potom až v 15 hodin. Tyto časy je nutné respektovat! Nejsme schopni garantovat, že budeme v čase mezi 14:00 -15:00 hodinou ve škole, na školním hřišti či v dosahu. Děkujeme za pochopení.

Rodiče nevstupují do prostor školy. Po kontaktování vychovatelky prostřednictvím elektronického vrátného vyčkávají příchodu svého dítěte.

Důležité, nezapomeňte!

Děti pravidelně docházející do ŠD potřebují tyto pomůcky - papuče na přezutí, převlečení do zájmové činnosti /tepláky nebo hrací kalhoty,/ dále sportovní obuv a oblečení na vycházky a pobyt venku (v plátěné tašce) !!! Prosíme označte dětem oblečení , boty apod. 

Vychovatelka neodpovídá za oblečení a další soukromé věci dítěte. Dítě si své věci musí hlídat a poznat. 

Platba za školní družinu

Je nutné oddělit úhradu stravného od úhrady školného za školní družinu.

Školné za školní družinu je třeba uhradit trvalým příkazem k 5. dni daného měsíce, kde variabilní symbol je nově odlišný od variabilního symbolu za stravné (liší se předčíslím). Pro trvalý příkaz k platbě za školní družinu (150,- Kč) se použije předčíslí 81 (např. číslo strávníka je 226, variabilní symbol pro platbu za školní družinu pak 81226).

Číslo účtu: 100995244 /0300

 

Spojování oddělení ŠD

PONDĚLÍ - ČTVRTEK

spojeno 3.oddělení do 1.oddělení v 15.30 hodin

spojeno 2.oddělení do 1.oddělení v 16.30 hodin

PÁTEK

spojeno 3.oddělení do 1.oddělení ve 14.30 hodin

spojeno 2.oddělení do 1.oddělení v 16.30 hodin

Děti přechází  pod dozorem vychovatelky.

 

Omluvenky:

 Samostatný odchod dítě ze ŠD je možný:

 - pokud bude tato informace uvedena na zadní straně  přihlášky do ŠD

 - dítě si na tento den přinese písemnou omluvenku

 Na telefonické omluvenky nebude brán zřetel! (dítě nebude samostatně uvolněno ze ŠD)

 V době od 14:00 - 15:00 chodíme s dětmi (v případě příznivého počasí) na hřiště a na  vycházky, jsme tudíž mimo budovu školy.

 V tuto dobu není možný odchod dítěte ze ŠD.

 

1. oddělení družiny

Vychovatelka: Martina Zedková, martina.zedkova@zskrtiny.cz  Vedoucí vychovatelka ŠD

Tel. 728 607 239, 516 439 151 / 263

 20150911_122637.jpg

Určeno pro:  1.,3. ročník
Provozní doba: Po-Pá 6.30-17.00 hodin
Počet žáků: 25

2. oddělení družiny

Vychovatelka: Markéta Meluzínová, marketa.meluzinova@zskrtiny.cz

Tel. 607 721 884516 439 151 / 260

20150911_122813.jpg

Určeno pro:  2.,3. ročník
Provozní doba: Po-Pá 6.30-17.00 hodin
Počet žáků: 25

3. oddělení družiny

Vychovatelka: Simona Šilhánková, simona.silhankova@zskrtiny.cz

Tel. 728 519 447, 516 439 151 / 237

100_2936.JPG

Určeno pro:  3.,4. ročník
Provozní doba: Po-Pá 6.30-17.00 hodin
Počet žáků: 25

Fotogalerie (rok 2019/2020)

Podzimní strom.doc

Tužka.doc

Listy.doc

Ježek.doc

Strom.doc

Slunečnice.doc

Hříbek.doc

Setkání s autorem Marek Šolmes Srazil.doc

Drakiáda.doc

Dýně.doc

Zavařovačky.doc

Netopýři.doc

Zdobení vánočního stromečku.doc

Den otevřených dveří.doc

Rozbalování vánočních dárků.doc

Tři králové.doc

Sněhuláci.doc

Klauni.doc

Karnevalové masky.doc

Valentýnská přání.doc

Sněženky.doc

Fotogalerie (rok 2018/2019)

 Podzimní ovoce.doc

 Hříbky.doc

 Ježci.doc

 Podzimní strom.doc

 Mochomůrky.doc

 Zvířátka z kaštanů.doc

 Foukání barev - podzim.doc

 Drakiáda.doc

 Duchové.doc

 Listy.doc

 Dýně.doc

 Kaštany.doc

 Boty.doc

 Babičky čtou dětem - knihovna.doc

 Podzimní skřítci.doc

 Výrobky na vánoční výstavu.doc

 Sněhuláci.doc

 Vánoční stromeček - zdobení.doc

 Výzdoba školy.doc

 Sněhuláci.doc

 Andělé.doc

 Den otevřených dveří.doc

 Vánoční koncert ve ŠD.doc

 Pečení perníčků.doc

 Vánoční povídání v kostele.doc

 Naše první plackování.doc

 Čáp.doc

 Motýl.doc

 Přáníčko pro maminky.doc

 Berušky.doc

 Sluníčka.doc

 Keř Vajíčkovník.doc

 Pletení pomlázky - „Velikonoční tvoření“.doc

 Kuřátka.doc

 Úklid kolem školy - „DEN ZEMĚ“.doc

 Zajíčci.doc

 Čarodějnice.doc

 Jarní strom.doc

 Motýl 2.doc

 Slepička.doc

 Srdce.doc

 Kočička + pejsek.doc

 Tulipán.doc

 
 
 

Záloha stránky družiny pro školní rok 2022/2023