Základní škola a Mateřská škola Křtiny > Aktuality > Zveme žáky 5.tříd a jejich rodiče na "Den páťáka"

Zveme žáky 5.tříd a jejich rodiče na "Den páťáka"

Zaslal petrlukas 1. března. 2015

Den páťáka se koná ve středu 18.3.2015 v budově naší školy od 8.00 do 12.00 hodin. V tento den zveme do školy žáky 5.ročníku i jejich rodiče z okolních obcí, aby si prohlédli její prostory, seznámili se s atmosférou školy a mohli se tak rozhodnout, zda po ukončení 1.stupně ZŠ svěří své dítě právě nám. Během pobytu ve škole se žáci zúčastní společného vyučování s žáky naší 5.třídy, budoucími spolužáky. Prohlédnou si prostory školy a na závěr si společně zahrají ve školní tělocvičně. Rodiče žáků mohou využít návštěvy k zodpovězení dotazů o vzdělávání žáků a provozu školy při besedě s vedením školy.

Rodiče žáků z Březiny a Bukoviny obdrželi pozvánku s průvodním dopisem. Pro žáky a jejich rodiče z ostatních obcí přikládáme pozvánku s průvodním dopisem zde.

Dopis_rodičům.pdf

Pozvánka.pdf