Základní škola a Mateřská škola Křtiny > Aktuality > Zúčastnili jsme se Modelové klimatické konference

Zúčastnili jsme se Modelové klimatické konference

Zaslal petrlukas 14. listopadu. 2013

Žáci 9.třídy se spolu s vyučující Ing. Dagmar Bibrovou a ředitelem školy RNDr. Petrem Lukášem zúčastnili 14.11.2013 Modelové klimatické konference, kterou pro žáky připravila Nadace Partnerství v Konferenčním sále poradenského centra v Otevřené zahradě v Brně. Konferenci předcházela přípravná fáze, která proběhla 17.10.2013 v ZŠ a MŠ Křtiny. Žáci zde vytvořili dva tzv. klimatické týmy po 5 žácích, které reprezentovaly státy Brazílii a Maledivy. Žáci se zde seznamovali s tématem konference a dostali za úkol zjistit údaje o zemi, kterou budou na konferenci zastupovat. Další fází pak byla vlastní konference. Naše dva týmy spolu s týmy z dalších  škol, které představovaly jiné státy světa, přednášely svá stanoviska, pokoušeli se společně vyjednat mezinárodní cíle, které by mohly vést ke snižování oxidu uhličitého v ovzduší. I když šlo "pouze" o Modelovou klimatickou konferenci, žáci zde prezentovali svá stanoviska a obhajovali své názory, jako by šlo o skutečnou mezinárodní konferenci. Žáci naší školy velmi dobře obstáli v komunikaci s ostatními týmy a dokázali, že jsou připraveni v životě prezentovat a obhajovat své názory.

Fotografie z konference si můžete prohlédnout ve fotogalerii.