Základní škola a Mateřská škola Křtiny > Aktuality > Změna výše úplaty za vzdělávání v mateřské škole a školní družině

Změna výše úplaty za vzdělávání v mateřské škole a školní družině

Zaslal petrlukas 18. června. 2024

V souladu s novelou § 123, odst. 4 zákona č. 561/2004 S. (školský zákon) nově stanovuje výši úplaty zřizovatel. Výpočet výše úplaty již není vázán na průměrné neinvestiční výdaje školy nebo školského zařízení, ale na výši minimální měsíční mzdy. U mateřských škol může být měsíční výše úplaty stanovena maximálně ve výši 8 % základní sazby minimální měsíční mzdy (maximální výše může činit 1.512,- Kč). U zájmového vzdělávání ve školních družinách může být měsíční úplata stanovena maximálně ve výši 4 % základní sazby minimální měsíční mzdy (mayximální výše může činit 756,- Kč).

Zřizovatel ZŠ a MŠ Křtiny stanovil od  1. 9. 2024 měsíční výši úplaty:
- 600,- Kč v mateřské škole
- 300,- Kč ve školní družině

Nově s účinností od 1. 9. 2024 dojde k rozšíření možného osvobození od úplaty v mateřské škole i školní družině o rodiny pobírající přídavek na dítě. O osvobození bude možné žádat od 1. 9. 2024, pokud zákonný zástupce dítěte prokáže řediteli školy nebo školského zařízení, že pobírá přídavky na dítě. Tuto skutečnost prokáže zákonný zástupce dítěte potvrzením "Oznámení o přiznání dávky státní sociální podpory - přídavek na dítě".

Více informací zde: Metodický materiál ke stanovení úplaty_v MŠ a ŠD 2024.pdf