Základní škola a Mateřská škola Křtiny > Aktuality > Zapojili jsme se do programu "Recyklohraní, aneb Ukliďme si svět.

Zapojili jsme se do programu "Recyklohraní, aneb Ukliďme si svět.

Zaslal petrlukas 11. června. 2014

V rámci programu "Ekoškola" se náš školní ekotým rozhodl zapojit do školního recyklačního programu "Recyklohraní, aneb Ukliďme si svět". Cílem projektu je prohloubit znalosti žáků v oblasti třídění a recyklace odpadů a umožnit jim osobní zkušenost se zpětným odběrem baterií a použitých elektrozařízení. Recyklohraní rozvíjí vztah dětí k životnímu prostředí formou tematických her, praktických činností, kvízů a menších projektů, ale také přímou účastí dětí na sběru použitých baterií a vysloužilého drobného elektrozařízení. Za plnění úkolů ve sběru získává škola body, které  si pak může vyměnit za různé odměny (výtvarné a sportovní potřeby, hry, učební pomůcky apod.). Od začátku nového školního roku bude ve škole umístěna nádoba na sběr baterií a drobného elektrozařízení, kam je budou moci odkládat naši žáci i jejich rodiče. Tak pomůžeme nejen našemu životnímu prostředí, ale také škole k získání zajímavých odměn pro žáky.