Základní škola a Mateřská škola Křtiny > Aktuality > Zapojení do programu Ekoškola

Zapojení do programu Ekoškola

Zaslal dagmarbibrova 16. ledna. 2014

Naše škola se zapojila do mezinárodního programu Ekoškola. Cílem programu je naučit žáky snižovat ekologický dopad školy a svého jednání na životní prostředí a zlepšení prostředí ve škole a jejím okolí.
Žáci získají kompetence, které  použijí ve svém každodením životě a využijí je i v mnohých povoláních až opustí školní lavice.
Program je koncipován tak, že ohnisko činnosti je postaveno na žácích, s ohledem na jejich věk a zkušenosti, nikoliv na učitelích.
Environmentální výchova a vzdělávání