Základní škola a Mateřská škola Křtiny > Aktuality > Zápis dětí do 1. ročníku ZŠ pro školní rok 2016-17

Zápis dětí do 1. ročníku ZŠ pro školní rok 2016-17

Zaslal petrlukas 2. ledna. 2016

Zápis dětí ze Křtin a okolních obcí do prvního ročníku v ZŠ a MŠ Křtiny pro školní rok 2016 -17 bude probíhat v úterý 26.1.2016 od 13.00 do 17.00 hodin. K zápisu přijdou i děti, kterým byla odložena školní docházka o jeden rok a obdržely rozhodnutí o odkladu školní docházky s termínem zahájení povinné školní docházky od 1. 9. 2016.

K zápisu budete potřebovat rodný list dítěte a občanský průkaz. Na zápisu obdrržite následující formuláře:

  • Žádost o přijetí k základnímu vzdělávání event. žádost o odklad
  • Žádost o přijetí do školní družiny a zápisový lístek
  • Přihlášku ke stravování
  • Přihlášku na předškolácké skupinky
  • Pozvánku na besedu se školní psycholožkou "Jak společně zvládnout nástup dítěte do školy, která se uskuteční v úterý 2.2.2016.

Rodiče, kteří se nemohou ze závažných důvodů dostavit s dítětem k zápisu v uvedeném termínu, si mohou dohodnout s ředitelem školy individuální termín zápisu. Těší se na vás paní učitelky 1. stupně ZŠ: Dobromila Cvešperová, Ivana Dostálová, Barbora Hladišová, Zdeňka Kučerová, Ivana Majerová, Olga Teremová a školní psycholožka Alice Vašáková, jejíž služby můžete během zápisu v případě potřeby využít.

Žádost o přijetí k základnímu vzdělávání

Žádost o odklad školní docházky 

Pozvánka na zápis do první třídy pro školní rok 2016-17