Základní škola a Mateřská škola Křtiny > Aktuality > Žákovská ekokonference 2024

Žákovská ekokonference 2024

Zaslal petrlukas 21. června. 2024

Ve čtvrtek 20. 6. 2024 se konal již 8. ročník Žákovské ekokonference, kterou pořádá naše škola v rámci regionálního sdružení škol Cirsium. Letos bylo přihlášeno 8 konferenčních příspěvků z 5 škol (ZŠ a MŠ Křtiny, ZŠ TGM Blansko, ZŠ a MŠ Ostrov u Macochy, MŠ a ZŠ Sloup v MK, ZŠ Jedovnice). Žáci prezentovali své projekty a činnost školy v oblasti environmentální výchovy. Naši školu zastupovaly práce žákyň 7. třídy Taťány Radové a Anny Švendové „Recyklace“, žáka 7. třídy Tomáše Pospíšila „Cizokrajné rostliny“ a školního Ekotýmu, který prezentoval letošní Den Země na naší škole. Součástí programu byla také přednáška „Význam map pro terénní výuku“ hosta konference doc. PaedDr. Eduarda Hofmanna, CSc., která žákům přiblížila možnosti práce s mapami nejrůznějšího druhu. Všichni účastníci konference ukázali, jaká zajímavá témata řeší a jak dobře dokážou své nejen školní vědomosti a dovednosti prezentovat před veřejností. Naše poděkování patří městysu Křtiny za bezplatné poskytnutí konferenční místnosti ve Spolkovém domě a Spolku rodičů a přátel školy při ZŠ a MŠ Křtiny za zajištění občerstvení.

Zapsala Mgr. Ivana Majerová

Fotografie z konference můžete vidět ve fotogalerii.