Zájmové kroužky v mateřské škole

Zaslal petrlukas 2. října. 2013

Kroužek anglického jazyka bude probíhat v oddělení Berušek od 3. 10. 2013 každý čtvrtek v době od 10.00 do 10.45 hodin. Lektorkou je paní Jana Pelclová,Ph.D. za přítomnosti paní učitelky Kláry Bogarové.

Keramický kroužek pro děti z oddělení Berušek bude probíhat od 14. 10. 2013 každé pondělí v době od 15.30 do 16.15 hodin. Kroužek povedou učitelky mateřské školy Jana Kovácsová a Eva Soldánová.