Základní škola a Mateřská škola Křtiny > Aktuality > Zájmové kroužky na ZŠ a MŠ Křtiny ve školním roce 2014 - 15

Zájmové kroužky na ZŠ a MŠ Křtiny ve školním roce 2014 - 15

Zaslal petrlukas 25. června. 2014

V zapojení našich žáků do zájmových kroužků vidíme jednu z cest, jak vést žáky ke zdravému životnímu stylu a účelnému trávení volného času. Jde také o prevenci rizikového chování žáků. S předstihem nabízíme žákům a jejich rodičům seznam kroužků, které budou moci během školního roku 2014 - 15 navštěvovat, aby se mohli přes prázdniny rozhodnout, které si vybrat. Tím snad dojde i k rozjezdu kroužků hned od začátku nového školního roku. Do kroužků se budou moci žáci přihlásit na začátku nového školního roku, kdy vedoucí kroužků rozdají zájemcům přihlášky. Některé kroužky mají pevně stanovený termín konání, protože vedoucí kroužku má tento termín vyhrazen pro naši školu. Ostatní kroužky budou mít termín konání stanoven po domluvě na první zářijové schůzce.

Kroužky v mateřské škole

1. Pohybová průprava pro nejmenší - vedoucí: A. Kuklínková, termín: Pondělí 15.00 - 15.45; děti se naučí pomocí písniček a básniček, her a soutěží zvládnout základy pohybových prvků (tanec, aerobik, gymnastika apod.), rozvoj pohybové aktivity, spojení pohybu s hudbou, posilování a protahování vedoucí ke správnému držení těla a odstraňování svalových dysybalancí, nácvik skupinové choreografie, vystoupení pro rodiče.

2. Anglický jazyk - vedoucí: J. Pelclová, termín: středa 15.00 - 15.45

3. Keramický kroužek - vedoucí E. Soldánová a M. Gregorová, termín: po dohodě

4. Dramaticko výtvarný kroužek - vedoucí: A. Horáková, termín: po dohodě

 

Kroužky pro 1.stupeň ZŠ

1. Závodní aerobik - vedoucí: A. Kuklínková, termín: Pondělí 13.00 - 15.00, Pátek 14.00 - 15.00; děti budou připravovány na soutěže jednotlivců i skupin, je nutné pravidelně navštěvovat trénink a brát kroužek zodpovědně. Dbáme na správné držení těla, rozvoj koordinace a orientace v prostoru, obratnost, sílu, flexibilitu atd., a to vše s důrazem na zdravotní stránku cvičení.

2.  Pohybová průprava - vedoucí: A. Kuklínková, termín: Pátek 13.00 - 14.00; zumba, základní kroky aerobiku, gymnastiky, hry, soutěže, vše vedeme hravou formou tak, aby děti pohyb bavil. Účast na soutěžích jen v případě zájmu, na konci roku ukázka zumby pro rodiče, posilování a protahování vedoucí ke správnému držení těla a odstraňování svalových dysybalancí.

3. Africké bubínky - vedoucí: V. Bělehrádková, termín: úterý 14.15 - 15.15

4. Gymnastika - vedoucí: K. Smejkal, termín: dle domluvy

5. Florbal pro mladší žáky (3. - 5. třída) - vedoucí: K. Smejkal, termín: dle domluvy

6. Kroužek anglického jazyka pro 1. - 3. třídu - vedoucí: D. Prášková, termín: dle domluvy

7. Kroužek anglického jazyka pro 4. - 5. třídu - vedoucí: D. Prášková, termín: dle domluvy

8. Dyslektický kroužek - vedoucí: O. Teremová, termín: dle domluvy

9. Zájmová informatika - vedoucí: D. Bibrová, termín: dle domluvy

 

Kroužky pro 2. stupeň ZŠ

1. Dance show - vedoucí: A. Kuklínková, termín: Pátek 15.00 - 16.00; zumba, různé druhy tance, modeling (sportovní přehlídky), roztleskávání, dance aerobik, posilování, body balance a další. Budeme se věnovat různým druhům tanců, vhodné pro začátečníky i pro dívky i chlapce, kteří mají s nějakým druhem tance nebo aerobiku zkušenost. Možnost zvolit závodně nebo jen rekreačně pro radost. Zábavnou formou se naučíme ovládat své tělo, budeme tancovat na moderní hudbu, vystoupení pro rodiče, možnost vystoupení na plesech, basketbalových zápasech a zúčastnit se soutěží. Vše při domluvě na zápise.

2. Florbal pro starší žáky (6. - 9, třída) - vedoucí: K. Smejkal, termín: dle domluvy

3. Kroužek anglického jazyka - vedoucí: D. Prášková, termín: dle domluvy

4. Kroužek německého jazyka (7. - 9. třída) - vedoucí: D. Prášková, termín: dle domluvy

5. Robotica - vedoucí: ze SPŠ Jedovnice. termín: dle domluvy, kroužek bude probíhat na SPŠ Jedovnice, kam budou zájemci zdarma dopravováni autobusem.

 

Kroužky pro 1. i 2. stupeň ZŠ

1. Kytara k ohni - vedoucí: T. Zachoval (DDM Blansko), termín: čtvrtek 13.30 - 14.30

2. Tvořivá dílna - vedoucí: T. Zachoval (DDM Blansko), termín: čtvrtek 14.30 - 16.00

3. Sebeobrana - vedoucí: pracovník z DDM Blansko, termín: dle domluvy

4. Keramický kroužek - vedoucí: I. Bulová, termín: dle domluvy

 

 Naše škola pronajímá také prostory ZUŠ Jedovnice a ZUŠ Adamov. O uměleckých oborech, které tyto školy budou nabízet ve školním roce 2014 - 15, je třeba se informovat u vedení těchto škol.