Zahájení práce "Ekotýmu"

Zaslal petrlukas 18. září. 2014

Zahájení  práce týmu EKOŠKOLY
16. září se poprvé sešli ekotýmáci naší školy, kteří se již v loňském školním roce zapojili do programu Ekoškoly. Těžiště našeho Ekotýmu tvoří žáci  5. a 7. třídy.
Program Ekoškola je mezinárodní vzdělávací program, jehož hlavním cílem je, aby žáci snižovali ekologický dopad školy a svého jednání na životní prostředí a zlepšili prostředí ve škole a jejím okolí.
Žáci ve školním Ekotýmu analyzují ekologický stav školy a plánují opatření, která v průběhu školního roku realizují. Průběžně se ve výuce učí o tématech Ekoškoly (odpady, voda, energie, prostředí školy, šetrný spotřebitel, doprava a biodiverzita).
Nejdříve jsme zhodnotili práci za poslední tři měsíce školního roku 2013/2014. Zjistili jsme, že některé cíle se nám splnit podařily – jako byl sběr papíru, úklid v okolí školy, sestavení třídních ekokodexů, které umožnily připravit a vytvořit školní ekokodex. Dále zdařilý ekopobyt 1.stupně na Švýcárně, projektový den „Den Země“ aj. Některé dané cíle jsme však splnit nestihli, a proto jsme je přesunuli na letošní školní rok. Přibyly i nové a myslíme, že ani ty nejsou těmi posledními, kterými bychom se mohli zasloužit o zlepšení našeho jednání na životní prostředí a prostředí ve škole.
Dveře našeho Ekotýmu jsou stále otevřené dalším zajemcům nebo nápadům, které by byly pro správnou věc.
Měsíc září je pro naši školu ve znamení sběru – v tento měsíc probíhá sběr papíru a nově se začaly sbírat i vybité baterie. Všem sběračům – DĚKUJEME.
Pro tento měsíc byla zvolena symbolicky barva oranžová – zabarvující se listí.
25. září si společně toto uvědomíme a přijdeme do školy v něčem oranžovém.
Dále viz.
Zapsala: Z. Kučerová