Základní škola a Mateřská škola Křtiny > Aktuality > Zahájení činnosti školního poradenského pracoviště

Zahájení činnosti školního poradenského pracoviště

Zaslal petrlukas 21. ledna. 2014

Od 3. 2. 2014 je v naší škole zřízeno školní poradenské pracoviště, které slouží k poskytování poradenských služeb pro žáky, jejich zákonné zástupce a pedagogické pracovníky. Jeho členy jsou výchovný poradce, školní metodik prevence a školní speciální pedagog. Naším cílem je, aby poradenské pracoviště pomáhalo žákům, rodičům i pedagogům zvládat problémy v oblasti vzdělávací i sociální a pomáhalo udržet pozitivní sociální klima školy. Více o náplni ve složce "Poradenské služby školy" - statut  poradenského úpracoviště.