Základní škola a Mateřská škola Křtiny > Aktuality > Začal pracovat žákovský parlament

Začal pracovat žákovský parlament

Zaslal petrlukas 5. prosince. 2013

V pátek 22. 11. 2013 se poprvé sešli pod vedením výchovné poradkyně Mgr. Ivany Neužilové a školní metodičky prevence Mgr. Ladislavy Giblové zvolení zástupci 4. až 9. třídy na ustavující schůzce žákovského parlamentu. Této schůzce předcházelo přípravné období, kdy jednotlivé třídy volily své zástupce do žákovského parlamentu. Na ustavující schůzce byli všichn zástupci tříd seznámeni s obsahem činnosti parlamentu, která je zaměřena na vytváření příznivých podmínek pro žáky ve škole a na upevňování pozitivního klimatu školy. Dále zde proběhly volby do vedení žákovského parlamentu. Předsedou byl zvolen žák 9. třídy Jan Drápela, místopředsedkyní Anna-Marie Střechová (9. třída) a zapisovatelem Petr Kovář (8. třída). Již na první schůzce žákovský parlament projednával otázky týkající se školního života i prostředí školy. Návrhy ze tříd, které získaly většinovou podporu, vedení žávského parlamentu projednalo 2. 12. 2013 s ředitelem školy. Některé návrhy byly projednány přímo, jiné ředitel školy zařadil na poradu vedení školy, kde byly prodiskutovány a stanoveny termíny pro plnění. Pro žáky tak začalo nové období, kdy se žákovská samospráva přímo podílí na činnosti školy.