Základní škola a Mateřská škola Křtiny > Aktuality > Výsledky dotazníkového šetření u rodičů dětí a žáků ZŠ a MŠ Křtiny

Výsledky dotazníkového šetření u rodičů dětí a žáků ZŠ a MŠ Křtiny

Zaslal petrlukas 27. prosince. 2013

Během listopadu 2013 proběhlo dotazníkové šetření u rodičů dětí a žáků naší školy, u pedagogů školy, u žáků 3. až 9. třídy i u zřizovatele školy (zastupitelé Městyse). Získali jsme tak názory a náměty těch, kterých se činnost školy dotýká. Tyto názory nám pomohou při aktualizaci strategických dokumentů školy, a to školního vzdělávacího programu a koncepce rozvoje školy na další období.  Jsem si vědom, že je to náročná cesta, že nelze vyhovět všem přáním a představám. Přesto chceme pracovat na efektivním rozvoji školy s ohledem na názory nejširší školní veřejnosti.                   

Rád bych nyní touto cestou seznámil rodičovskou veřejnost s vyhodnocením dotazníků pro rodiče dětí v mateřské škole a dotazníků pro rodiče žáků základní školy.

 

Vysledky_dotaznikoveho_setreni_u_rodicu_deti_a_zaku_ZS_a_MS_Krtiny.pdf