Základní škola a Mateřská škola Křtiny > Aktuality > Výlet školní družiny do Vyškova

Výlet školní družiny do Vyškova

Zaslal dagmarbibrova 26. března. 2015

Výlet školní družiny
Ve středu 11.3. jsme se vydali se školní družinou do Muzea Vyškovska.
První zastávka byla výstava - Autíčka pro malé i velké kluky.
Výstava představuje autíčka, se kterými si hráli děti i tatínci už v 60. letech minulého století a hrají si s nimi dodnes. Součástí výstavy je i herna pro děti, kde si malí návštěvníci mohou zahrát na pilota F1, zazávodit si s foukacími autíčky a také si ověřit či doplnit svoje znalosti silničního provozu.
Druhá cesta vedla na expozici, která prezentuje život a dílo Aloise Musila. Jsou zde vystaveny předměty z jeho pozůstalosti, ale i další artefakty vztahující se k jeho cestám na Blízký východ, a představeny obory, jimž se věnoval.
Další naše kroky vedly na expozici vyškovské lidové keramiky, která prezentuje jednu z nejvýznamnějších sbírek zlidovělé fajánse na Moravě. Exponáty zachycují vývoj fajánse od habánských počátků v 17. století, přes první domácí tvůrce z okolí Vyškova k výrobkům vyškovské provenience z 18. – 20. století.
Následovala expozice Pravěk Vyškovska, která dokumentuje vývoj regionu od starší doby kamenné až do připojení Moravy k českému přemyslovskému státu začátkem 11. století.
Středověký vývoj Vyškovska je prezentován v přízemních prostorách vyškovského zámku, kde jsou dochovány architektonické prvky původního gotického hradu dodávající expozici specifickou atmosféru. Samotná expozice je rozdělena do několika tematických celků, které se zaměřují na život na vesnici, na církevní správu a na měšťanské a hradské prostředí.
Další expozice - Vyškovsko do roku 1850, je umístěna v nejstarší části zámku. V  místnosti je zachován pozůstatek točitého schodiště s gotickým portálem. Za pozornost stojí popravčí meč, lovecké zbraně, část kamenného pranýře, renesanční plastika sv. Václava či pozdně gotická plastika sv. Kryštofa.
Věříme, že si děti odnesly pěkné zážitky a prožily krásné odpoledne.

FOTO

Zapsaly: Lucie Pernicová, Martina Zedková - vychovatelky ŠD