Základní škola a Mateřská škola Křtiny > Aktuality > Vyhlášení soutěží ke Dni Křtin

Vyhlášení soutěží ke Dni Křtin

Zaslal petrlukas 19. srpna. 2015

Základní škola a Mateřská škola Křtiny vyhlašuje pro děti a žáky ZŠ a MŠ Křtiny soutěže ke Dni Křtin.

Téma všech soutěží je společné: Žijeme a rosteme spolu (co prožíváme s kamarády, s rodinou, ve škole, v zájmových kroužcích, ...)

Výtvarná soutěž

Kategorie: děti MŠ, žáci 1. stupně ZŠ, žáci 2. stupně ZŠ

Formát prací: A4 a větší, technika: libovolná

Literární soutěž

Kategorie: žáci 1. stupně ZŠ, žáci 2. stupně ZŠ

Literární útvar: libovolný

Fotografická soutěž

Kategorie: žáci 1. stupně ZŠ, žáci 2. stupně ZŠ

Formát fotografie: A4 nebo odevzdat v digitální podobě

Uzávěrka soutěží je v pondělí 14.9.2015, práce se odevzdávají třídním učitelům. Vyhlášení soutěží bude provedeno v rámci Dne Křtin v sobotu 19.9.2015 v 10.00 hodin na náměstí Křtin. Jeho součástí bude i kulturní vystoupení našich dětí a žáků.