Základní škola a Mateřská škola Křtiny > Aktuality > Vyhlášení soutěží ke Dni Křtin pro děti a žáky ZŠ a MŠ Křtiny

Vyhlášení soutěží ke Dni Křtin pro děti a žáky ZŠ a MŠ Křtiny

Zaslal petrlukas 18. června. 2024

Základní škola a Mateřská škola Křtiny vyhlašuje pro děti a žáky ZŠ a MŠ Křtiny soutěže ke Dni Křtin.

Téma soutěží je společné: "Taje Křtinského údolí"

1. Výtvarná soutěž (technika libovolná, velikost  díla A3, A4)  - soutěž jednotlivců

Kategorie: děti MŠ - výtvarné ztvárnění jeskyně, zvířat v jeskyni apod.

Kategorie: žáci 1. - 3. třídy - výtvarné ztvárnění jeskyně, zvířat v jeskyni apod

Kategorie: žáci 4. - 5. třídy - výtvarné ztvárnění jeskyně, zvířat v jeskyni apod

Kategorie: žáci 6. - 9. třídy - výtvarné ztvárnění jeskyně, zvířat v jeskyni apod

 2. Literární soutěž - soutěž jednotlivců

Kategorie žáci 6. - 7. třídy - literární dílo spojené s Křtinským údolím, jeskyněmi (dobrodružná povídka, reportáž z návštěvy jeskyně apod.)

Kategorie: žáci 8. - 9. třídy - literární dílo spojené s Křtinským údolím, jeskyněmi (dobrodružná povídka, reportáž z návštěvy jeskyně apod.)

3. Fotografická soutěž - soutěž jednotlivců

Kategorie žáci 1. - 9. třídy - fotografie z Křtinského údolí, jeskyně, výzdoba jeskyní apod.

Uzávěrka soutěží je v pondělí 16.9.2024. Práce dětí MŠ se odevzdávají učitelkám MŠ, práce žáků 1. stupně ZŠ se odevzdávají třídním učitelkám, žáci 2. stupně ZŠ odevzdávají práce vyučující českého jazyka (literární soutěž), vyučující učitelce výtvarné výchovy (výtvarná soutěž a fotografická soutěž). Vyhlášení soutěží bude provedeno v rámci Dne Křtin v sobotu 21.9.2024 v 10.00 hodin na náměstí Křtin. Jeho součástí bude i kulturní vystoupení.