Základní škola a Mateřská škola Křtiny > Aktuality > Úspěchy našich žáků v regionální soutěži "Cirsiáda"

Úspěchy našich žáků v regionální soutěži "Cirsiáda"

Zaslal petrlukas 17. května. 2014

Regionální sdružení škol Cirsium, v němž jsou sdruženy kromě naší školy také ZŠ Jedovnice, ZŠ a MŠ Lipovec, ZŠ a MŠ Podomí, ZŠ a MŠ Ostrov u Macochy a ZŠ Sloup, každoročně organizuje soutěž mezi žáky příznačně nazvanou Cirsiáda. V této soutěži porovnávají žáci uvedených škol své znalosti. Žáci 5. ročníku v "Malé Cirsiádě" soutěžili v matematice, českém jazyce, anglickém jazyce a v oblasti "Člověk a jeho svět" (přírodověda, vlastivěda). Žáci 6. - 9. ročníku v matematice, českém jazyce, anglickém jazyce a informatice. Soutěž pak poslední den završuje Dyslexiáda, což je soutěž družstev žáků, kteří mají speciální vzdělávací potřeby. A jak zápolení dopadlo? Z výsledků vybíráme největší úspěchy našich žáků v jednotlivých předmětech. Celková umístění všech našich žáků můžete vidět v záložce Soutěže - výsledky.

Malá Cirsiáda - žáci 5. ročníku

Člověk a jeho svět : Jana Zouharová - 1. místo, Tereza Drápelová - 2. místo

Anglický jazyk: Tereza Drápelová - 1. místo

Matematika: Jana Zouharová - 2. místo, Zbyněk Šídlo - 3. místo

Český jazyk: Jana Zouharová - 5. místo

 

Velká Cirsiáda - žáci 6. - 9. ročníku

 Matematika: Dalibor Kříčka (6. ročník) - 2. místo

Anglický jazyk: Pavlína Malíková (9. ročník)  - 4. místo, Aneta Novohradská (6. ročník) - 5. místo

Informatika: Stanislav Opletal (9. ročník) - 6. místo

Český jazyk: Aneta Novohradská (6. ročník) - 7. místo

Všem žákům blahopřeji k dosaženým výsledkům a děkuji za vzornou reprezentaci naší školy.