Základní škola a Mateřská škola Křtiny > Aktuality > Učíme děti a žáky zdravému životnímu stylu

Učíme děti a žáky zdravému životnímu stylu

Zaslal dagmarbibrova 23. října. 2014

Ve středu 22.10.2014 prožili děti mateřské školy a žáci základní školy den netradičního vyučování. Celý den se nesl ve znamení Dne zdraví a zdravého životního stylu. Děti v mateřské škole poznávaly, ochutnávaly, kreslily, vystřihovaly a povídaly  si o různých druzích ovoce a zeleniny a hrály pohybové hry. Žáci 1. stupně ZŠ se postupně vystřídali na "zdravých stanovištích", kde plnili různé úkoly, chystali pomazánky, poznávali různé druhy ovoce a koření nejen tradičně chutí, ale i  hmatem a čichem, relaxovali, vyzkoušeli si účinky masáže a prošli v tělocvičně dráhou s pohybovými úkoly. Žáci na 2.stupni ZŠ se postupně seznámili s připravenými programy "Jak se žije babičce a dědečkovi", "Jak říci ne" návykovým látkám, povídali si o principech reklamy, prováděli relaxační cvičení a ochutnávali zdravé pomazánky.                                                                                                                  Chtěl  bych touto cestou poděkovat paní Prof. MUDr. Matějové-Kubešové, která dětem prostřednictvím přichystaných pomůcek přiblížila pocity, jak se žije starším občanům. Poděkování patří také zástupcům Střední školy TEGA Blansko, kteří spolu se svými studenty připravili ukázku zdravé výživy a ukázali nám, že jíst už se začíná očima. Mnozí žáci poprvé ochutnali barevné jedlé květy řeřichy a další zdravé dobroty. Poděkování patří také panu starostovi Františku Novotnému, který zajistil na Den zdraví ovoce pro všechny žáky základní školy.  

Fotogalerie