Sportovní olympiáda

Zaslal dagmarbibrova 24. června. 2014

V pátek 20. 6. 2014 proběhla na hřišti za sokolovnou v Březině sportovní olympiáda pro žáky 1. stupně ZŠ, které se zúčastnily školy ZŠ a MŠ Březina, ZŠ Bukovina a ZŠ a MŠ Křtiny. Žáci si zde vzájemně změřili síly v následujících sportovních disciplínách: běh na 50 m, skok z místa, hod kriketovým míčkem, vytrvalostní běh a turnaj ve fotbalu. Součástí byly i doplňkové disciplíny pro zpestření a zábavu žáků jako skoky v pytli, překonání překážek ve formě dřevěných hradeb, hod papírovou koulí na cíl a zvládnutí skoků přes švihadlo. Pokračuje tak navázaná spolupráce naší školy s malotřídními školami místního spádového regionu, kdy se mohou setkávat žáci, učitelé a vzájemně si vyměňovat zkušenost a prožít společně pohodový den. Příští ročník olympiády proběhne na sportovištích u ZŠ a MŠ Křtiny. Chtěl bych poděkovat ZŠ a MŠ Březina za výbornou organizaci celé akce a všem pedagogům ze zúčastněných škol za obětavou práci rozhodčích. A jak to vše dopadlo? Podívejte se na výsledkovou listinu.

Výsledková_listina_-_sportovní_olympiáda.pdf

Fotogalerie