Sportovní den

Zaslal dagmarbibrova 25. září. 2014

Podzimní sportovní klání

 Ve středu 24. září proběhlo na I. stupni „Podzimní sportovní klání“. Žáci byli rozděleni do dvou kategorií. Soutěžilo se v pěti disciplínách. Počasí nám přálo, nálada závodníků byla výborná. Všichni podali své maximální výkony.
Rozloučili jsme se heslem: „SPORTU – ZDAR!“
Foto

Vítězové v jednotlivých disciplínách 

Běh do kopce

I. kategorie                                            II. kategorie

1. místo – Filip Kozel                           1. místo – Klára Pohlová

2. místo – Martin Zouhar                      2. místo – Natálie Šeďová

3. místo – Marek Moučka                     3. místo – Nela Jirůšková

Hod do dálky

I. kategorie                                            II. kategorie

1. místo - Petr Burda                            1. místo – Samuel Kříčka

2. místo – Filip Kozel                          2. místo – Natálie Šeďová

3. místo – Dominik Dvořák                 3. místo – Šimon Navrátil

Skok přes švihadlo

I. kategorie                                            II. kategorie

1. místo – Lenka Kovářová                  1. místo – Natálie Šeďová

2. místo – Zuzana Budíková                 2. místo – Nela Novotná

3. místo – Lucie Drápelová                  3. místo – Nela Jirůšková

Skok z místa

I. kategorie                                            II. kategorie

1. místo – Martin Zouhar                      1. místo – Šimon Navrátil

2. místo – Filip Kozel                           2. místo – Natálie Šeďová

3. místo – Gabriela Fišerová                 3. místo – Samuel Kříčka

 Terénní běh

I. kategorie                                            II. kategorie

1. místo – Dominik Dvořák                  1. místo – Šimon Navrátil

2. místo – Filip Kozel                           2. místo – Monika Bednárková

3. místo – Martina Šilhánková              3. místo – Klára Pohlová