Sněhuláci pro Afriku

Zaslal petrlukas 4. března. 2015

Dne 20. 2. 2015 u nás na škole proběhla charitativní akce Sněhuláci pro Afriku. Touto cestou bych chtěla poděkovat všem žákům i jejich rodičům naší školy základní i mateřské za jejich zajímavé sněhuláčky, které vyráběli z různých materiálů, za krásné karnevalové masky a finanční pomoc, jež pomůže druhým dětem na cestě ke vzdělání. Velké díky patří paní Prokešové, byla ochotná zajistit diplomy, hlavní cenu – vstupenku do Jungle parku v Brně pro celou třídu, perníčky ve tvaru sněhuláčků a balónky, ale také s nadšením na karnevalu fotila a natáčela rejdění sněhuláků. Musíme také poděkovat panu řediteli RNDr. Lukášovi, že nám umožnil tuto akci pořádat. Jako každá velká akce i tato potřebovala lidi nadšené a ochotné vymyslet soutěže a vytvořit zázemí ke karnevalu sněhuláků, zde bych ráda poděkovala paním učitelkám I. stupně: Mgr. Cvešperové, Mgr. Dostálové, Mgr. Kučerové, Mgr. Tomkové a paní asistence Mgr. Jelínkové za jejich čas, nápady a organizaci. Velmi nám pomohly žákyně 9. ročníku jmenovitě Vendule Moltašové, Monice Skořinské a Báře Seemannové, které obsluhovaly aparaturu a tím umožnily dětem sněhulákům z prvního stupně pořádně si zařádit a zatancovat. Žáci druhého stupně zase v rámci výtvarných výchov vyrobili a vytvořili tolik nádherných sněhuláků, kterými nazdobili tělocvičnu a tím vznikl krásný obraz plný živých i neživých sněhuláčků, kteří svou přítomností pomůžou dětem v Africe. Tímto chci poděkovat i všem učitelům z druhého stupně.

     V 10.00 hodin jsme společným fotem zahájili karneval a poté sněhulákový rej mohl začít. Prvně se spočítalo, kolik masek sněhuláků z každé třídy přišlo. Třídy s plným počtem sněhuláků získaly 10 bodů, kde nějaká sněhuláková maska chyběla, dostaly bodů méně. Těchto případů, ale nebylo mnoho, takže boj o vstupenku do Jungle parku byl velice vyrovnaný. Další soutěží byl  běh pro puzzle, kdy jeden žák z každé třídy běžel přes celou tělocvičnu, vzal ze své hromádky jeden dílek z puzzle  a běžel nazpět za svojí třídou. V tento okamžik mohl vyběhnout jeho spolužák pro další dílek. Bylo zajímavé, jak každá třída zvolila jinou taktiku, zda je výhodnější prvně všechny puzzle nanosit nebo se rozdělit na běžce a skládače. Obrázek se skládal z 54 dílků s pohádkovým motivem. Poté si třídy vyrobily 30 papírových sněhových koulí, kterými se pak žáci měli trefovat do košů. Následovalo tancování a to nám umožnilo vybrat 5 nejkrásnějších masek. Nakonec porota vybrala 6 masek, protože jedna maska neměla konkurenci a byla vyhlášena za celkově nejoriginálnější. Vítězné masky pomohly třídě k dalším bodům. Poslední soutěží byl tanec ve dvojicích, jež měly mezi sebou papírové koule. V prvním kole to bylo čelo, v druhém mezi zadečky a třetí kolo bylo spojení dvojic mezi rameny. Každé kolo bylo vyhodnoceno zvlášť. Nakonec se všechny třídy nedočkavě natlačily k bodovací tabuli. Na krásném 3. místě skončila 1. a 3. třída, na 2. místě 4. a 5. třída. Vítězem se stala 2. třída, která v červnu navštíví Jungle park.

     Závěrem karnevalu bylo předávání diplomů, sněhulákových perníčků a nafukovacích balónků pro všechny děti, které se sněhulákového reje zúčastnily. Nakonec se sněhuláci vydali na druhý stupeň, aby i zde žákům předali odměny.

     Myslím, že se Sněhuláci pro Afriku povedli, děti se pobavily a zasmály, ale hlavně naši žáci i učitelé byli opravdu štědří a částka, kterou jsme vybrali činí 5862,-Kč.
Děkujeme.

Zapsala Mgr. Olga Teremová

Související odkaz
Fotogalerie

Plakatek_-_celkova_castka_Snehulaci_-_fotka_deti.jpg