Sešla se Valná hromada Občanského sdružení při ZŠ a MŠ Křtiny

Zaslal petrlukas 27. září. 2013

Občanské sdružení při ZŠ a MŠ Křtiny bylo zaregistrováno u Ministerstva vnitra ČR dne 17. 7. 2013. Vzniklo za účelem poskytovat všestrannou materiálně technickou, finanční a organizační pomoc Základní škole a Mateřské škole Křtiny při rozvoji zájmové činnosti dětí a žáků a při zkvalitňování materiálního vybavení školy a podporovat vzdělávací, kulturní, společenský a sportovní rozvoj dětí a žáků školy.

Dne 25. 9. 2013 se sešla Valná hromada občanského sdružení, kdy byla zvolena Rada sdružení ve složení:

 Předseda – RNDr. Petr Lukáš, ředitel školy

Místopředseda – RNDr. Petr Švenda, Ph.D., zástupce rodičů

Správce sdružení – Dana Doleželová, ekonomka školy

Člen rady  - Gabriela Fišerová, zástupce rodičů

Člen rady – Karel Smejkal, zástupce ředitele školy

Na Valné hromadě byla zvolena také revizní skupina ve složení Luboš Bula, Šárka Opletalová a Janina Prokešová.

            Na svém jednání Valná hromada schválila činnost sdružení, kde si stanovila na nejbližší období úkol sehnat finanční prostředky na nákup keramické pece, která by sloužila vedle zájmové činnosti dětí a žáků školy také široké veřejnosti např. pořádáním dílniček s keramickou tematikou.

            Pokud by veřejnost chtěla podpořit aktivity Občanského sdružení při ZŠ a MŠ Křtiny, může zaslat libovolnou finanční částku na účet Občanského sdružení.

                        Číslo účtu: 261186798/0300

Předem děkujeme za váš zájem a podporu činnosti Občanského sdružení při ZŠ a MŠ Křtiny.

             RNDr. Petr Lukáš, předseda OS