Sběr kaštanů

Zaslal petrlukas 29. září. 2013

Připravte se na sběr kaštanů, které začínají dozrávat a padat ze stromů. Můžete je průběžně sbírat, neboť v termínu 14. 10. - 21. 10. 2013 včetně bude probíhat u hospodářského vchodu do budovy školy od 7.15 do 7.55 hodin sběr kaštanů. Kaštany budou ve spolupráci s ŠLP použity pro krmení spárkaté zvěře v oborách během zimního období. Výtěžek ze sběru bude příjmem Občanského sdružení při ZŠ a MŠ Křtiny. Děkujeme rodičovské veřejnosti za spolupráci.