Sběr baterií ve škole

Zaslal dagmarbibrova 9. září. 2014

V rámci zapojení školy do programu recyklohraní budou naši žáci sbírat použité baterie. Každá třída obdrží nádobu na tyto baterie. Po jejich naplnění je profesionální firma odveze a škola za ně obdrží body, které se podle jejich množství promění za učební pomůcky. Prosíme rodiče o podporu této školní aktivity. Děkujeme. Školní ekotým.