Světový den vody 2015

Zaslal dagmarbibrova 11. dubna. 2015

Světový den vody

Dne 24. března si naše škola připomněla Světový den vody, který byl určen na 22. března. Jako důvodem vzniku tohoto dne byla skutečnost, že  na světě více jak miliarda lidí trpí nedostatkem pitné vody, nemá přístup k vodě.
Osvětlili jsme si, jak je voda pro nás všechny velmi důležitá, nenahraditelná a tudíž velmi cenná tekutina. Děti se v rámci různých vyučovacích předmětů zabývaly právě vodou.
Dále viz. Fotogalerie

Zapsala Z. Kučerová