Robotika

Zaslal dagmarbibrova 11. května. 2014

Několik žáků z osmé a deváté třídy se zapojilo do kroužku robotiky při Střední průmyslové škole v Jedovnicích. V rámci kroužku se zúčastnili následujících soutěží:
Hranické robotování - 18. března 2014, soutěž pořádala Střední průmyslová škola v Hranicích. Zúčastnilo se jí 80 týmů. Účastí týmů z Polska a Slovenska, probíhala soutěž na mezinárodní úrovni. V kategorii lego robotů pro ZŠ se náš žák z deváté třídy Stanislav Opletal umístil na velmi pěkném 2. místě.
Robotická fidlovačka - 29.4.2014, soutěž organizovala Střední průmyslová škola polytechnická ve Zlíně. Soutěžilo se v kategoriích pro základní, střední a vysoké školy. Úkol byl pro všechny stejný, a to sledovat čáru. Tratě byly dvě - normální a technická. Tato trať byla rozdělena na 40 bodů. A právě na této trati se žák z osmé třídy Rostislav Žváček umístil na velmi pěkném 4. místě. Dalšími účastníky soutěží byli žáci Tomáš Kříčka a Marco Sova z osmé třídy.
Žákům naší školy blahopřejeme a oceňujeme jejich cílevědomost při přípravě na budoucí povolání.