Projektový den školy "Den zdraví"

Zaslal petrlukas 17. října. 2013

Dne 17.10.2013 probíhalo vyučování ve škole netradiční formou. Žáci se seznamovali se zásadami zdravého životního stylu a prakticky si také zkoušeli připravit jídlo dle zásad zdravé výživy. Žáci 1. stupně ZŠ si připravovali bylinkové a pečené ovocné čaje, sestavovali potravinovou pyramidu a řešili úkoly AZ-kvízu o zdraví. Učili se také relaxovat a nechyběl ani pohyb ve formě aerobiku a kruhového tréninku. Žáci 2. stupně ZŠ si vyzkoušeli pomůcky pro mobilitu ve stáří, připravovali ovocné saláty a zdravé svačinky, prováděli zdravotní testy. Dívky sehráli turnaj v přehazované a chlapci v kopané.

V rámci Dne zdraví navštívily děti naší mateřské školy Domov Santini, kde předvedly pro obyvatele Domova kulturní pásmo a obdarovyly přítomné podzimní kytičkou a vlastní kresbou. Pořad se velmi líbil a děti sklidily za svůj výkon potlesk a dostaly sladkou odměnu.

Poděkování patří všem, kteří se podíleli na přípravě zajímavého školního dne.