Překročení Rubikonu

Zaslal dagmarbibrova 30. září. 2014

„Překročení Rubikonu“
Ve dnech 24.9. – 26.9. se setkala v ZŠ a MŠ Lipovec pětičlenná  družstva 6.tříd škol z regionálního sdružení Cirsium, aby předvedla, co vše se naučila na prvním stupni a hlavně, jak tyto vědomosti a dovednosti dokáží využít.
První dva dny byly plné různých soutěží, kde se daly získat indicie vedoucí k hlavnímu úkolu, vypracování prezentace o některé obci. Soutěže to byly znalostní, logické, sportovní. Po získání všech nápověd žáci zjistili, že naší obcí bude Ostrov u Macochy.
Druhý večer byl zpestřen bowlingovým turnajem, kde jsme obsadili druhé místo a Zbyněk Šídlo byl vyhlášen jako  nejlepší z chlapců.
Prezentace o obcích probíhaly za přítomnosti vedení jednotlivých škol. Prezentace našich šesťáků byla velmi zdařilá. Děkuji členům našeho družstva za odvahu nejen při stezce odvahy, ale i při plnění ne vždy lehkých úkolů. Členové : Tereza Drápelová, Karel Horáček, Aneta Pospíšilová, Zbyněk Šídlo a Jana Zouharová

                                                                          Zapsala Ivana Neužilová

FOTO