Základní škola a Mateřská škola Křtiny > Aktuality > Pozvánka na Valnou hromadu Spolku rodičů a přátel školy

Pozvánka na Valnou hromadu Spolku rodičů a přátel školy

Zaslal petrlukas 10. září. 2015

Valná hromada Spolu rodičů a přátel školy při ZŠ a MŠ Křtiny se koná ve středu 23. 9. 2015 v 16.00 hodin ve sborovně školy s následujícím programem:

  1. Účel a cíle spolku
  2. Informace o činnosti OS (od 25.3.2015 Spolku) za školní rok 2014-15
  3. Volby do Rady spolku a revizní skupiny na nové období
  4. Návrh na doplnění činnosti spolku ve školním roce 2015-16
  5. Různé, diskuse
Zájemci o členství ve školním roce 2015-16 mohou členský příspěvek uhradit předem u ekonomky školy (nebo zasláním po žákovi spolu s přihláškou) nebo i přímo na Valné hromadě spolku.
                                                                                                 RNDr. Petr Lukáš, předseda spolku