Základní škola a Mateřská škola Křtiny > Aktuality > Pozvánka na Valnou hromadu Občanského sdružení

Pozvánka na Valnou hromadu Občanského sdružení

Zaslal petrlukas 22. září. 2014

Valná hromada Občanského sdružení při ZŠ a MŠ Křtiny se koná v pondělí 29. 9. 2014 v 16.00 hodin ve sborovně školy s následujícím programem:

  1. Účel a cíle Občanského sdružení
  2. Informace o činnosti OS  za školní rok 2013 - 14
  3. Volby do Rady OS a revizní skupiny na nové období
  4. Návrh činnosti OS na školní rok 2014 - 15
  5. Různé, diskuse

Zájemci o členství ve školním roce 2014 -15 mohou členský příspěvek uhradit předem u ekonomky školy (nebo zasláním po žákovi spolu s přihláškou) nebo i přímo na Valné hromadě.

                                                                                                  RNDr. Petr Lukáš, předseda OS při ZŠ a MŠ Křtiny