Základní škola a Mateřská škola Křtiny > Aktuality > Poskytování poradenských služeb v naší škole

Poskytování poradenských služeb v naší škole

Zaslal petrlukas 3. září. 2015

Ve škole působí školní poradenské pracoviště, jehož členy jsou výchovný poradce, speciální pedagog, školní psycholog, metodik prevence a logoped. Našim cílem je, aby poradenské pracoviště pomáhalo žákům, jejich rodičům i pedagogům zvládat problémy v oblasti vzdělávací i v oblasti sociální a pomáhalo udržet pozitivní klima školy. V následujícím dokumentu najdete standardní činnosti jednotlivých členů školního poradenského pracoviště v poskytování poradenských služeb.

Členové a standardní činnosti školního poradenského pracoviště.pdf