Podpořte školu v soutěži

Zaslal dagmarbibrova 19. března. 2014

Vážení rodiče,
od 5.3. do 22.4. probíhá v OD Tesco soutěž pro základní školy.
Za každých utracených 200,- ve výše zmíněném řetězci dostane každý zákazník sadu kartiček s Disney obrázky a malý kupon se soutěžním kódem.
Pomocí těchto kódů pak na stránkách http://www.pohadkovetesco.cz/schoolmania/ soutěží jednotlivé školy ve dvou kategoriích - celkový počet kódů a počet kódů v přepočtu na žáka.
ZŠ na prvních 3 místech v obou kategoriích obdrží každá 100 tisíc na vybavení školy.
Kompletní pravidla soutěže naleznete na: http://www.pohadkovetesco.cz/doc/pravidla.pdf
Kde se i dočtete, že čerpání peněz je možné pouze na investici do některé z těchto oblastí:
1. rekonstrukci tělocvičny, sportovních prostor anebo nákup sportovních pomůcek
2. vybavení jazykových učeben audio-vizuální technikou, apod.
3. zlepšení prostor školní jídelny pro žáky školy
4. zlepšení ekologické stopy školy či vybavení nebo zřízení např. venkovní učebny pro výchovu k ekologii apod.
5. sportovní či vzdělávací aktivity žáků školy, které zapojí i další členy místních komunit (sportovní turnaje, kroužky, jazykový kurz v zahraničí)
Jelikož jsme malá spádová škola, znamenala by tato investice obrovský přínos pro všechny žáky.
Výhoda soutěže je v tom, že kódy nemusíte fyzicky vlastnit. Stačí je od kohokoliv získat a poté zadat online na http://www.pohadkovetesco.cz/schoolmania/

Údaje pro odeslání kódu:
Místo obec: Křtiny 240
Škola: Základní škola a Mateřská škola Křtiny
V případě jakýchkoliv problémů se zadáváním kódů či dotazů se můžete obrátit na paní učitelku Pelcovou (jitka.pelcova@zskrtiny.cz). O našem aktuálním pořadí budeme průběžně informovat na školní vývěsce.                                                                     
Předem děkujeme za podporu, Vaše ZŠ a MŠ Křtiny