Základní škola a Mateřská škola Křtiny > Aktuality > Poděkování za sběr papíru

Poděkování za sběr papíru

Zaslal petrlukas 18. listopadu. 2014

Děkujeme našim žákům a rodičovské veřejnosti za aktivní zapojení do sběru  starého papíru, který proběhl v termínu 3. 11. - 10. 11. 2014. Celkem se podařilo sebrat 4.020 kg papíru. Výtěžek 6.432,- Kč je příjmem Občanského sdružení při ZŠ a MŠ Křtiny a bude použit v souladu s cíli sdružení na podporu zájmové činnosti dětí a žáků školy. Nejvíce papíru se podařilo shromáždit opět 3. třídě (průměr 96,29 kg na žáka) a 2. třídě (průměr 42,39 kg na žáka). Na třetím místě tentokrát skončila 1. třída (průměr 19,45 kg na žáka). Výsledky se započítávají do celoroční školní soutěže mezi třídami včetně tříd mateřské školy. Průběžné pořadí po uskutečněných třech sběrových akcích (2x papír a kaštany) je následující: 1. místo - 3. třída, 2. místo - 2. třída,  na 3. místě jsou dvě třídy - 1. a 4. třída. Další sběr papíru je naplánován na termín 16. 3. - 23. 3. 2015.