Nová paní učitelka v Mateřské škole

Zaslal admin 31. srpna. 2013

Výběrové řízení na místo učitelky MŠ

Dne 1. 8. 2013 jsem nastoupil na ZŠ a MŠ Křtiny, kdy mi byla předána škola. Téhož dne jsem zaslal na obecní úřad žádost o uveřejnění výzvy k výběrovému řízení na uvolněné místo učitelky MŠ na webové stránky Městyse Křtiny. Na uveřejněnou výzvu reagovaly tři zájemkyně. Po pozvání na výběrové řízení jedna přihlášená oznámila, že si již našla nové zaměstnání. Výběrového řízení se tedy zúčastnily dvě uchazečky, z nichž byla tříčlennou komisí ve složení ředitel školy RNDr. Petr Lukáš, zástupce ředitele Mgr. Karel Smejkal a vedoucí učitelka MŠ paní Eva Soldánová jednomyslně vybrána Bc. Miroslava Gregorová, která od 1. 9. 2013 nastupuje na uvolněné místo učitelky MŠ. Věřím, že nová paní učitelka se stane posilou pedagogického sboru školy a přispěje ke kvalitnímu plnění úkolů, které ocení i rodičovská veřejnost.

 

                                                                                    RNDr. Petr Lukáš, ředitel školy