Základní škola a Mateřská škola Křtiny > Aktuality > Návštěvou školy v Holandsku se rozbíhá projekt "Partnerství škol Comenius"

Návštěvou školy v Holandsku se rozbíhá projekt "Partnerství škol Comenius"

Zaslal petrlukas 2. listopadu. 2013

Část projektového týmu ZŠ a MŠ Křtiny, ve složení ředitel školy RNDr. Petr Lukáš, vyučující anglického jazyka a koordinátorka projektu Mgr. Dagmar Tomková, vyučující anglického jazyka a člen projektového týmu zabývající se počítačovým prostředím Moodle Jitka Pelcová, navštívila v termínu 30. 10. - 1. 11. 2013 partnerskou školu Markland College v holandském městečku Oudenbosch. Na této škole se učí více než 2000 žáků a její součástí jsou základní škola, gymnázium a střední odborné učiliště. Setkali jsme se se čtyřčlenným projektovým týmem z partnerské školy a společně jsme projednávali jednotlivé části projektu, termíny a konkrétní kroky v plnění projektu, který poběží až do 31. 7. 2015 a během něhož se uskuteční i výměnné pobyty žáků (v květnu 2014 holandských žáků ve Křtinách a v květnu 2015 našich žáků v Oudenbosch). Součástí naší návštěvy byla také prezentace ZŠ a MŠ Křtiny a městyse Křtiny holandským kolegům a žákům, kteří pojedou do Křtin na výměnný pobyt. Velký zájem u holandských žáků vzbudila prezentace programu květnové návštěvy ve Křtinách. Během naší návštěvy jsme seznámili holandskou stranu s počítačovým prostředím Moodle, ve kterém bude probíhat komunikace mezi žáky obou škol v anglickém jazyce. Díky spolupráci s Masarykovou univerzitou v Brně můžeme toto počítačové prostředí používat bezplatně. Naši holandští partneři nás provedli celou školou a měli jsme možnost s nimi  neformálně hovořit o vzdělávání a porovnávat vzdělávací systémy v našich zemích. Celá návštěva probíhala ve velmi přátelské a vstřícné atmosféře. Velké poděkování patří oběma vyučujícím anglického jazyka za vynikající přípravu programu návštěvy a prezentaci projektu i křtinské školy. Poděkování patří také Ing. Dagmar Bibrové, která se jako člen projektového týmu aktivně podílela na přípravě aktivit, které budou žáci v rámci projektu realizovat, a také starostovi Křtin panu Františku Novotnému, který zajistil propagační a upomínkové předměty pro holandské kolegy a žáky.

Fotografie z uskutečněné návštěvy můžete vidět ve fotogalerii.

   LOGO_3.png