Základní škola a Mateřská škola Křtiny > Aktuality > Naše škola získala finanční prostředky z projektu EU - zapojila se do výzvy MŠMT č. 56

Naše škola získala finanční prostředky z projektu EU - zapojila se do výzvy MŠMT č. 56

Zaslal petrlukas 17. října. 2015

 

logo-robotika.png

Naše škola se zapojila do výzvy MŠMT č. 56 v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost, který je spolufinancován z Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu ČR. V rámci této výzvy jsme si vybrali následující šablony:
1. Čtenářské dílny jako prostředek ke zkvalitnění čtenářství a čtenářské gramotnosti
2. Zahraniční jazykový kurz pro učitele
Úkoly spojené s realizací těchto šablon se plní od 1. července do 31. prosince 2015. Na jejich splnění škola získala finanční dotaci 354 062,- Kč. 
V rámci čtenářských dílen vyučující českého jazyka vytvoří pro 2 vybrané ročníky na celý školní rok 2015-16 dva různé tematické plány čtenářských dílen. Současně pro jejich realizaci nakoupí 100 kusů knih. Naši vyučující sestavují plány pro čtenářské dílny ve 2. a 3. ročníku, ve 4. a 5. ročníku, v 6. a 7. ročníku a v 8. a 9. ročníku. Škola tak nakoupí celkem 400 kusů knih, které budou sloužit našim žákům pro rozvoj čtenářství.
Naši vyučující využili také možnost absolvovat v rámci této výzvy zahraniční jazykový kurz a tím se zdokonalit v jazykových dovednostech. Během letních prázdnin vyučující anglického jazyka absolvovala kurz v jazykové škole v Londýně a vyučující německého jazyka kurz v jazykové škole v Berlíně. 

op_vk_plakát.pdf