Naše škola získala 27.400,- Kč na keramickou pec

Zaslal dagmarbibrova 23. září. 2013

Při příležitosti Dne Křtin předali starostové obcí Křtiny, Habrůvka a sponzoři (ŠLP, pan Jiří Fišer) řediteli ZŠ a MŠ Křtiny formou sponzorského daru výtěžek ze vstupného na koncert "Elán revival", který se konal dne 30. 8. 2013 na nádvoří zámku. Finanční částka bude vložena do nově vzniklého Občanského sdružení při ZŠ a MŠ Křtiny a bude využita na pořízení keramické pece, kterou budou využívat děti a žáci ZŠ a MŠ Křtiny ve výtvarné výchově. Byli bychom rádi, aby také sloužila široké veřejnosti. Rád bych touto cestou poděkoval nejen výše jmenovaným, ale všem, kteří se koncertu zúčastnili a přispěli tak k rozvoji naší školy.

RNDr. Petr Lukáš, ředitel ZŠ a MŠ Křtiny

 

sek2013.jpg