Miss škola a Miss poupě

Zaslal dagmarbibrova 1. února. 2015

Stalo se již tradicí naší školy, že na závěr pololetí si žáci devátého ročníku připraví pro ostatní spolužáky dopolední aktivitu. Na základě celoškolní ankety si mohli žáci vybrat mezi programy Miss školy a Škola má talent. Zvítězila soutěž Miss. V této soutěži rozhodovalo, jak děvčata regovala na dotazy a jak si připravila svoji volnou disciplínu. Právě v těchto disciplínách mohla  získat největší počet bodů. Vedle tance, zpěvu a dramatizace jsem mohli spatřit i akrobacii a pohybovou souhru člověka a slepice. Porota, ve složení strosty ÚM Křtiny F. Novotného, ekonomky školy D. Doleželové, učitelky MŠ H. Horkové, sponzora akce a rodiče D. Blatné a loňské Miss N. Keprtové, měla velmi těžkou práci. Soutěž byla vyrovnaná, a tak rozhodovaly rozdíly jednoho bodu. O Miss sympatie rozhodlo publikum.
Zde jsou výsledky I. stupeň:
Miss sympatie - Judita Bulová
Miss poupě - Pavlínka Brychtová
První vicemiss - Amálka Šmidová
Druhá vicemiss - Nela Jirůšková
Úspěšnost děvčat z II. stupně:
Miss sympatie - Nikol Kříčková
Miss školy - Jana Bulová
První vicemiss - Nikol Kříčková
Druhá vicemiss - Lucie Poláková
Dopolednem provázeli: B. Seemannová, J. Kaiser a K. Blatná.
Soutěž by se nemohla uskutečnit bez sponzorů. Touto cestou všem sponzorům akce děkujeme.
Poděkování patří samozřejmě i všem soutěžícím a jejich rodinám.V neposlední řadě i všem žákům devátého ročníku. Bez vzájemné spolupráce se takovéto činnosti nedají realizovat. Žáci devátého ročníku tím získali řadu socioekonomických kompetencí. Přínos této akce je právě v tom, že celou akci si děti připravily sami. Věříme, že stejně dobře si povedou i v budoucím životě.

FOTO