Josefské symposium

Zaslal dagmarbibrova 29. března. 2015

Josefské sympozium
Dne 20.3. 2015 se žáci 6. a 7. ročníku zúčastnili Josefského sympozia, které se konalo v termínu 19.-21.3. na zámku ve Křtinách.
Žáci zde měli možnost zažít zase trochu jinou atmosféru než ve škole. V kongresovém sále si vyslechli slavnostní uvítání a krátké příspěvky účastníků sympozia a pak už v bloku věnovaným školám (Březina, Křtiny) vystoupili sami.
Nejdříve zde vystoupily žákyně 7. ročníku Barbora Opletalová a Sylvia Tenková s multimediální prezentací na téma Třídění odpadů ve Křtinách. Vzápětí je vystřídali spolužáci ze 7. ročníku Derek Kozel, Alena Jelínková a Lucie Poláková se svými autorskými pohádkami. Tímto jim tedy děkujeme za reprezentaci školy.

Zapsala: J. Benešová